Begroting opstellen

Als er een vraag is over de kosten van het herstel of beheer van tuin, park of project kan ik voor u een begroting opstellen.

Voor Beeckestein heb ik een begroting opgesteld in drie varianten. Welke variëren van het huidige beheer tot een excellent beheer nadat de buitenplaats geheel is hersteld in en oude glorie terug is gebracht. De kosten gemoeid met het herstel zijn hierbij in beeld gebracht.

Voor de Jochemshof in Steyl heb ik de kosten voor het beheer en in stand houden in kaart gebracht en de inzet van de vrijwilligers doorgerekend.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op