Voorbereiding & coordinatie van werkzaamheden

Voorbereiding en coördinatie van werkzaamheden een voorbeeld is het herstel van de walkanten op Martenastate. Na voorbereidend onderzoek, heb ik geadviseerd over het herstel van de walkanten. Niet de traditionele beschoeiing, maar het herstellen van de walkanten met klei was de beste optie. Een uitdagend project: de vijver is droog gezet, uitgebaggerd en er is klei in het talud aangebracht. De klei is daarna ingezaaid met een diepwortelende grassen. Op plaatsen waar het talud te steil was is een kunststof beschoeiing toegepast. Om de vijver op peil te houden ie er een ingenieus systeem bedacht om water in de vijver te pompen, zonder eendenkroos mee te voeren, waardoor de kwaliteit van het water ernstig aangetast zou worden.

Mijn rol in het project: advies over de aanpak (klei), voorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden en coördineren van de uitvoering.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op