Opdrachtgevers

Tot mijn opdrachtgevers behoren veel particulieren en stichtingen die historisch groen beheren. Daarnaast maken terreinbeherende organisatie, zoals verschillende provinciale landschappen en Staatsbosbeheer, gebruik van mijn diensten. Tot slot zijn er diverse gemeenten en provincies die mij opdrachten verlenen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op